Burse Postdoctorale - biologie moleculara, biologie celulara si medicina moleculara
The Institute of Biochemistry
Romanian Society of Biochemistry
Romanian Journal of Biochemistry

 

Uniunea Europeana
 
 
 

Guvernul Romaniei
Ministerul Muncii Familiei
si Protectiei Sociale
AMPOSDRU

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013
 
 

Instrumente Structurale
2007-2013
 
 

 
 
 
 

OIPOSDRU
 
 
 
- Investeste in oameni ! -
FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritara 1 "Educatie si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere"
Domeniul major de interventie 1.5 "Programe doctorale si postdoctorale"
 
 
   
English
 
 
     
          
 

Candidat

 

Rezultatele la concursul de admitere in cadrul programului,
din data de 26 Iulie 2010

 

Numele şi prenumele candidatului

Statut

1. Bojin Maria-Florina

admis*

2. Buburuzan Laura

admis

3. Cucu Daniela

admis

4. Ivan Luminiţa

admis

5. Luca Cătălina-Mariana

admis

6. Mitran Gheorghiţa

absent

7. Mîndroiu Mihaela

rezervă**

8. Ordodi Valentin-Laurenţiu

admis

*   inceperea programului este conditionata de prezentarea diplomei validate de Ministerul Educatiei

** lipsa locuri la tema Biocompatibilitatea si bioactivitatea nanaostructurilor tip implant