Burse Postdoctorale - biologie moleculara, biologie celulara si medicina moleculara
The Institute of Biochemistry
Romanian Society of Biochemistry
Romanian Journal of Biochemistry

 

Uniunea Europeana
 
 
 

Guvernul Romaniei
Ministerul Muncii Familiei
si Protectiei Sociale
AMPOSDRU

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013
 
 

Instrumente Structurale
2007-2013
 
 

 
 
 
 

OIPOSDRU
 
 
 
- Investeste in oameni ! -
FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritara 1 "Educatie si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere"
Domeniul major de interventie 1.5 "Programe doctorale si postdoctorale"
 
 
   
English
 
 
     
          
 

                           A N U N ŢInstitutul de Biochimie al Academiei Române, coordonator al Programului postdoctoral interdisciplinar “Biotehnologii celulare şi moleculare cu aplicaţii în medicină” prin Contractul de finanţare FSE POSDRU/89/1.5/S/60746, anunţă organizarea celei de-a patra sesiuni a concursului pentru acordarea a 8 (opt) burse postdoctorale în data de 19 aprilie a.c., ora 1000, la sediul Institutului de Biochimie al Academiei Române, Splaiul Independentei 296, Bucureşti.

 

Temele scoase la concurs sunt dupa cum urmează:

 

Modulul 2.1 Genomicaă, Proteomică, Metabolomică si Bioinformatică

2.1.1      Dezvoltarea de metode bioinformatice de analiză in genomică, proteomică

 

Modulul 2.2 Biologia moleculară a celulei

2.2.3      Examinarea hipoxiei şi acumulării proteinelor nepliate în cancer

 

Modulul 2.3 Terapii celulare

2.3.2      Aplicatii clinice ale terapiilor celulare in afectiunile hepatice

2.3.4      Celule beta pancreatice in diabetul zaharat si medicina regenerative

2.3.4.3   Obtinerea unei linii celulare secretoare de insulina, glucose-responsive pentru aplicatii terapeutice

2.3.4.4.  Exocitoza si fuziunea granulelor secretorii cu membrana celulara incelula beta pancreatica

2.3.5      Transferul laser de celule vii pentru aplicatii in ingineria tisulara si in reconstructia de organe

 

Modulul 2.4 Biomateriale, nanostructuri şi farmacofori

2.4.2      Nanostructuri pentru eliberare controlată de medicamente

2.4.4.     Transfer laser de biomateriale în acoperiri nenostructurate cu aplicaţii în administrarea dirijată de medicamente, reconstrucţia celulară şi dezvoltarea de implanturi avansate

2.4.5      Nanostructurarea laser a biomaterialelor pentru aplicaţii farmaceutice, tratament şi reconstruşiia celulară şi de organe

 

Se poate inscrie la concurs orice deţinător al titlului ştiinţific de doctor în Biologie, Chimie, Fizica, Informatica, Stiinte medicale şi farmaceutice, care a obţinut titlul începând cu 1 ianuarie 1999 şi, conform CV-ului ataşat dovedeşte expertiză ştiinţifică în domeniul vizat sau în domenii conexe.

Candidatul nu poate fi bursier în vreun alt program postdoctoral şi, pe perioada stagiului, nu poate desfăşura un contract de cercetare care să-i solicite deplasări de lungă durată în străinătate.

 

Candidaţii la concursul pentru acordarea burselor postdoctorale vor depune un dosar de înscriere, la sediul Institutului de Biochimie al Academiei Române din Bucureşti, Splaiul Independenţei 296, Camera 324, dosar compus din urmatoarele documente:

- Cerere tip de înscriere (Anexa 1 de pe pagina de web a Institutului de Biochimie);

- Curriculum vitae în format Europass (http://www.europass-ro.ro);

- Lista de lucrări publicate;

- Scrisoare de recomandare;

- Scrisoare de intenţie de 1 pagină, în limba engleză, în care se precizează Modulul şi tema din cadrul Programului postdoctoral pentru care se optează; scrisoare trebuie să conţină detalii asupra situaţiei actuale în domeniul ales, un plan sintetic de realizare, experienţa profesională a candidatului în domeniu şi precizări asupra rezultatelor previzibile - lucrări publicate, patente, etc.;

- Copii legalizate:

- Diploma de doctor;

- Diploma de absolvire a facultăţii;

- Foaia matricolă;

- Orice act de schimbare a numelui (certificat de căsătorie, etc.).

 

Înscrierile se primesc până la data de 18 aprilie ora 15.00

 

Concursul va consta dintr-un interviu în cadrul căruia se va evalua experienţa profesională a candidatului în baza dosarului de înscriere.

 

Publicarea listei candidaţilor admişi se va efectua la data de 23 aprilie 2012, iar programul postdoctoral se va derula pe perioada 1 mai 2012-30 aprilie 2013.

 

 

DIRECTORUL INSTITUTULUI DE BIOCHIMIE,

REPREZENTANT LEGAL

Dr. Ştefana-Maria Petrescu

 

 

Manager.Proiect,

Prof.Univ.dr.Emilian.M.Dobrescu