Burse Postdoctorale - biologie moleculara, biologie celulara si medicina moleculara
The Institute of Biochemistry
Romanian Society of Biochemistry
Romanian Journal of Biochemistry

 

Uniunea Europeana
 
 
 

Guvernul Romaniei
Ministerul Muncii Familiei
si Protectiei Sociale
AMPOSDRU

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013
 
 

Instrumente Structurale
2007-2013
 
 

 
 
 
 

OIPOSDRU
 
 
 
- Investeste in oameni ! -
FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritara 1 "Educatie si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere"
Domeniul major de interventie 1.5 "Programe doctorale si postdoctorale"
 
 
   
English
 
 
      BCM Inscriere
          
 
Candidatii declarati admisi vor beneficia de burse postdoctorale in cuantum de ~4000 lei pe luna.
Bursierii vor primi in plus finantare pentru prezentarea rezultatelor la conferinte internatioanle si participarea la cursuri internationale.
Costurile legate de activitatea de cercetare vor fi suportate de institutiile organizatoare sau prin granturi de cercetare individuale.

Conditii de eligibilitate
Se poate inscrie la concurs oricine a obtinut titlul de doctor în Biologie, Chimie, Fizica, Informatica, Stiinte medicale si farmaceutice începând cu 1 ianuarie 1999 si dovedeste expertiza stiintifica in domeniul vizat sau in domenii conexe.
Pe perioada stagiului Post Doctoral bursierul nu poate fi simultan angajat cu norma intrega in cadrul Institutului de Biochimie, al celorlalte institutii membre ale consortiului sau in alte institutii. Deasemeni el nu poate fi nici bursier in vre-un alt program post-doctoral.

Inscrierea la Concurs
Inscrierea la concursul pentru acordarea burselor postdoctorale in cadrul Programului "Biotehnologii celulare si moleculare cu aplicatii in medicina" se face la sediul Institutului de Biochimie al Academiei Romane, Splaiul Independentei 296, Bucuresti 060031, Camera 317.

Candidatii la concursul pentru acordarea burselor postdoctorale din cadrul Programului vor depune un dosar de înscriere, compus din urmatoarele documente:
a) Cerere de înscriere (download Anexa 1)
b) Curriculum vitae in format Europass (http://www.europass-ro.ro).
c) Lista de lucrari publicate.
d) Scrisoare de recomandare.
d) O scrisoare de intentie de 1 pagina, in limba engleza, care precizeaza:
- Modulul si tema;
- Detalii asupra situatiei actuale in domeniul ales, un plan sintetic de realizare, expertiza candidatului in domeniu, si precizari asupra rezultatelor previzibile - lucrari publicate, patente etc.
Comisia va evalua competentele, creativitatea si calitatea exprimarii candidatului urmand ca proiectul postdoctoral sa fie definitivat sub indrumarea tutorelui impreuna cu echipa de cercetare a proiectului in primele luni de stagiu.
f) Copii legalizate de pe:
- diploma de Doctor;
- diploma de absolvire a facultatii;
- foaia matricola;
- act de schimbare a numelui (certificat de casatorie, etc).
Competitia 2011
Calendarul competitiei de admitere pe 2011:
Inscrieriele se primesc pana la data de: 18 aprilie 2011;
Interviu cu candidatii eligibili: 20 aprilie 2011;
Publicarea listei candidatilor admisi: 25 aprilie 2011;
Depunerea Contestatiilor: 26 aprilie 2011;
Publicarea Listei Definitivate: 26 aprilie 2011;
Inceperea programului post-doctoral:   3 mai 2011.


Calendarul competitiei II pe 2010:
Inscrieriele se primesc pana la data de: 15 iulie;
Interviu cu candidatii eligibili: 20 iulie;
Publicarea listei candidatilor admisi: 26 iulie;
Inceperea programului post-doctoral:   1 august.


Calendarul competitiei I pe 2010:
Inscrieriele se primesc pana la data de: 31 mai;
Publicarea listei candidatilori eligibili pe pagina web:   5 iunie;
Interviu cu candidatii eligibili: 10 iunie;
Publicarea listei candidatilor admisi: 15 iunie;
Inceperea programului post-doctoral:   1 iulie.